Działalność RKB

Europejski Stadion Kultury i Rzeszow Klezmer Band

Rzeszów Klezmer Band podczas festiwalu Wschód Kultury

Materiał na dzień dobry. Tak jak Kamil wspomniał „…jakby ktoś chciał zobaczyć to jeszcze raz.”

Zapraszamy tez do galerii na facebooka https://www.facebook.com/media/set/?set=a.559018107470654.1073741825.147376008634868&type=1

Europejski Stadion Kultury gra nadal

Europejski Stadion Kultury w swojej kolejnej odsłonie, jaką jest nowa idea programowa pn. Wschód Kultury – będzie kulturowym mostem współpracy pomiędzy miastami realizowanego projektu, a krajami Partnerstwa Wschodniego.

Rzeszów już po raz trzeci jest organizatorem Europejskiego Stadionu Kultury, który odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2013 roku. Jednak formuła ESK zmienia swój wizerunek; z imprezy towarzyszącej Mistrzostwom Europy w Piłce Nożnej /Polska – Ukraina 2012/ przede wszystkim inspirowanej sportem, w sposób niezwykle elastyczny nawiązuje do partnerstwa poprzez kulturę. Projekt /ze strony Polskiej/ obejmuje: Rzeszów, Lublin, Białystok oraz kraje Partnerstwa Wschodniego.

Rzeszów, jako stolica Podkarpacia nawiązuje do tradycji i kultury nie tylko tej części regionu, czy kraju. Mając w swej historii kontakt z wieloma narodami Europy /Królestwo Galicji i Lodomerii/, przepełnione jest ich wątkami i wpływami z pogranicza życia społecznego. Rzeszów o swych korzeniach nie pozwala zapomnieć. Poprzez cykliczne imprezy organizowane do tej pory w mieście / np.: Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Wielokulturowy Festiwal GALICJA, Barwy Ukrainy czy Festival CARPATIA/, jak i długoletnią współpracę z miastami partnerskimi z Ukrainy: Lwów, Iwano-Frankiwsk, Łuck wielokrotnie podejmował się realizacji wspólnych projektów /aktualnie unijny -”Podziemne miasto”, czy Festiwal Partnerstwa we Lwowie/.

Także obecna edycja ESK swym programem nawiązuje do partnerstwa osi wschodniej. W Rzeszowie zaprezentują się artyści, organizacje pozarządowe, instytucje kultury działające w środowiskach lokalnych. Różnorodność inicjatyw koncentrować się będzie na aktywizacji działań realizowanych z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Europejski Stadion Kultury – który powstał z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – ewoluuje na płaszczyźnie szeroko pojętej kultury, której siłę jako „lokomotywy i dźwigni w działaniach społecznych” docenia Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: http://wschodkultury.eu/rzeszow/