Działalność RKB

Audioprzewodnik „Żydowska Praga” i Rzeszów Klezmer Band

Od 15 kwietnia na stronach internetowych Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich dostępny jest audioprzewodnik „Żydowska Praga”,

w którym to można usłyszeć utwory Rzeszów Klezmer Band.

Przewodnik ten powstał w ramach 70. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie warszawskim.

Jest nam niezmiernie miło, że twórcy tego przewodnika zaprosili nas do współpracy.

Zapraszamy do posłuchania!

http://www.1944.pl/o_muzeum/news/spacer_z_audioprzewodnikiem_zydowska_praga

O audioprzewodniku

Audioprzewodnik „Żydowska Praga” powstał w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Projekt został przygotowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszeniem „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego. Wspomnienia mieszkańców Pragi pochodzą z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi, Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

Przygotowując audioprzewodnik „Żydowska Praga” Muzeum Powstania Warszawskiego zdecydowało się na ukazanie losów Żydów, zamieszkujących prawy brzeg Wisły, aby przez ten pryzmat ukazać całościowy obraz historii społeczności żydowskiej w Warszawie; aby przypomnieć o obecności Żydów w stolicy, datowanej już od XV wieku. Audioprzewodnik opowiada więc pełną historię praskich Żydów, od momentu osiedlania się na Mazowszu aż po współczesność. Ponadto audioprzewodnik prezentuje specyfikę warszawskiej Pragi zwracając szczególną uwagę na współistnienie chrześcijan, Żydów i muzułmanów na tych terenach.

W audioprzewodniku znaleźć można:

  • relacje na temat zwykłych sklepikarzy czy cukierników, oraz najzamożniejszych i najbardziej wpływowych obywateli.
  • opis miejsc związanych z historią międzywojenną
  • a także odpowiedzi na pytania „Jak wyglądał Żydowski Dom Akademicki? Gdzie można było na Pradze napić się przed wojną prawdziwej kawy? I co to jest „mykwa”?

Źródło: http://www.1944.pl/o_muzeum/news/spacer_z_audioprzewodnikiem_zydowska_praga